منابع انسانی برای شرکت های مدرن

همه کاره: استخدام، ارزیابی، هزینه،
مرخصی، حضور و غیاب و غیره.


 پرونده ها
 مرخصی ها
 جدول زمانی
 حضور و غیاب
 ارزیابی ها
 استخدام ها
 مخارج


کارمندان خود را با موفقیت مدیریت کنید

تمام اطلاعات منابع انسانی خود را متمرکز کنید.

نظارت بر تمام اطلاعات مهم برای هر بخش در یک نگاه. مشاهده اطلاعات حساس را فقط به مدیران منابع انسانی محدود کنید، یا سایر اطلاعات را برای همه کارکنان عمومی کنید، مانند فهرست کارمندان. برای هرگونه درخواست مرخصی جدید، درخواست تخصیص، برنامه های کاربردی، ارزیابی ها و موارد دیگر هشدار دریافت کنید.

با تشکر از Numano ، ما همه برنامه‌های منابع انسانی را برای 300.000 کاربر به روشی مقرون به صرفه یکپارچه کرده‌ایم.

وزارت آموزش و پرورش، دولت پرتغال

پیگیری زمان و حضور

جدول زمانی هفتگی یا ماهانه با ردیابی حضور و غیاب اختیاری


ساعات کار کارمند را پیگیری کنید و بر اساس پروژه، مشتری یا وظایف مرتب کنید. به راحتی به آمار برای ثبت و تجزیه و تحلیل جدول زمانی و همچنین بررسی حضور و غیاب هر کارمند دسترسی داشته باشید. 

حسابداری یکپارچه به طور خودکار صورتحساب ها را بر اساس زمان صرف شده در پروژه ها ارسال می کند که اطلاعات زمان واقعی صرف شده را ارائه می دهد.


مدیریت را رها کنید

ردیابی ساده برای تعطیلات کارکنان و روزهای بیماری.

اعلان برای کارمند ارسال می شود و تقویم آنها به طور خودکار به روز می شود.

مدیران تصمیم می گیرند درخواست های مرخصی را تایید یا رد کنند.

کارمندان درخواست های خود را وارد می کنند (مرخصی با حقوق، مرخصی استعلاجی و غیره).

مدیریت کارآمد هزینه

هزینه ها را سریع به روز و تایید کنید.


کارمندان به راحتی می توانند هزینه ها را ارائه و توضیح دهند. مدیران می‌توانند تمام هزینه‌ها را بررسی کنند و درخواست‌های فردی را در صورت نیاز تأیید یا رد کنند. پس از تأیید، هزینه ها بلافاصله در حسابداری به روز می شوند .

بیشتر بدانید

ارزیابی کارکنان آسان شد

ارزیابی های کامل و بدون دردسر

به راحتی فرآیند ارزیابی و تقویم خود را تنظیم کنید. پرسشنامه‌های مبتنی بر فرم را برای جمع‌آوری بازخورد از همه افراد شرکت، از کارمندان گرفته تا مدیران، و همچنین خودارزیابی‌ها را طراحی کنید. کل فرآیند را خودکار کنید تا بتوانید روی افراد تمرکز کنید، نه وظایف مدیریتی.

بیشتر بدانید

استعدادهای برتر را جذب کنید

فرآیند استخدام خود را ساده کنید.

یک تابلوی شغلی راه اندازی کنید تا موقعیت های باز را تنها با چند کلیک ارسال کنید و به راحتی برنامه های ارسال شده را پیگیری کنید. بر مراحل استخدام متقاضی خود نظارت و مدیریت کنید و ماژول نظر سنجی را برای ایجاد یک پرسشنامه غربالگری که به طور خودکار با سابقه متقاضی مرتبط می شود، ادغام کنید.

بیشتر بدانید

تعامل با ابزارهای اجتماعی را تقویت کنید

بهبود ارتباطات بین کارکنان و ایجاد انگیزه در آنها از طریق پاداش.

بازیگونه سازی (Gamification)

چالش ها، اهداف و پاداش ها را به کارکنان ارائه کنید. اهداف خود را طراحی کنید، اهداف روشنی را تعریف کنید، بازخورد در زمان واقعی و نتایج ملموس ارائه دهید. بهترین عملکردها را برای هر تیم به نمایش بگذارید و دستاوردهای کارکنان و تیم را به طور عمومی بشناسید.

شبکه اجتماعی سازمانی

به کارمندان اجازه دهید با تعامل در زمان واقعی با چت زنده، به اشتراک گذاشتن دانش و روش های آزموده شده، دنبال کردن افراد یا اسناد خاص برای مطلع ماندن، و همچنین پیوستن به گروه‌های علاقه‌مند برای به اشتراک گذاشتن تخصص و تشویق کار تیمی، در بخش‌ها، مکان‌ها و ماژول‌های  Numano همکاری کنند.

به طور کامل با سایر برنامه های  Numano یکپارچه شده است

 هزینه ها

یک نمای کلی از هزینه‌های کارکنان دریافت کنید، با روندی ساده تأیید کنید و همه سوابق را پیگیری کنید.

 مرخصی

درخواست های مرخصی و تخصیص کارکنان را مدیریت کنید. به روز رسانی خودکار تقویم ها

  ارزیابی ها

پیگیری توسعه کارکنان ارزیابی ها را تنظیم کنید و به رشد و تکامل کارکنان خود کمک کنید.

  استخدام

فرآیند استخدام خود را ساده کنید. فهرست رزومه ها، پیگیری متقاضیان، و جستجوی نمایه ها.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.