مدیریت مرخصی برای همه

مرخصی و غیبت کارکنان را مدیریت کنید


مرخصی کارکنان را مدیریت کنید


تمام تعطیلات کارکنان خود را پیگیری کنید

روزهای مرخصی که هر کارمند گرفته است را پیگیری کنید. کارمندان درخواست های خود را وارد می کنند و مدیران آنها را تأیید می کنند، همه اینها تنها با چند کلیک ممکن است. دستور کار هر کارمند به این شکل به روز می شود.

مدیران در یک نمای کامل ،کل درخواستهای تیم خود را می بینند تا تیم را به خوبی سازماندهی کنند و به راحتی توزیع وظایف را در غیاب اعضای خود پیش بینی کنند.

درخواست های مرخصی را تأیید یا رد کنید

تمام درخواست های کارمندان خود را رسیدگی کنید

به کارمندان اجازه دهید درخواست های خود را برای مرخصی ثبت کنند و برای هر درخواست جدید از طریق ایمیل مطلع شوند. تصمیم بگیرید که آنها را تأیید یا رد کنید، و یک یادداشت به امتناع خود از ارائه توضیحات به کارمندان خود اضافه کنید.


دریافت گزارش برای برنامه ریزی از قبل

ابزار گزارش دهی ساده

با یک کلیک برای هر درخواست مرخصی، با جزئیات در هر نوع درخواست، کارمند، بخش و حتی برای کل شرکت، گزارش ایجاد کنید. آماری از درخواست ها دریافت کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید بهره وری را در بالاترین سطح خود نگه می دارید.


ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.