مدیریت هزینه های آنلاین

هزینه های کارکنان را به راحتی مدیریت کنید


رابط Odoo Expenses

صرفه جویی در زمان گزارش هزینه

همه چیز در یک مکان


مدیریت مخارج روزانه کارکنانتان هرگز آسان تر از این نبوده است. صرف نظر از هزینه‌های سفر، لوازم اداری، یا هر هزینه دیگری برای کارمندان، به تمام رسیدها و هزینه‌های ارسالی از داشبورد هزینه‌های خود دسترسی داشته باشید و آنها را فقط با یک کلیک ایجاد، تأیید یا رد کنید. بدون نیاز به دانلود نرم افزار تخصصی برای نگهداری سوابق هزینه ها، همه چیز را می توان به طور مستقیم از طریق این برنامه انجام داد!گم شدن رسیدها را متوقف کنید

همه رسیدها را مستقیماً در پرونده هزینه بارگذاری کنید.


کارمندان می‌توانند به راحتی رونوشت‌های رسید خود را مستقیماً به سابقه هزینه پیوست کنند تا از گم شدن آنها جلوگیری کنند. با گرفتن عکسی از رسید و ارسال به یک آدرس ایمیل مشخص، پیوست‌ها را در حال حرکت با هر دستگاه تلفن همراه اضافه کنید. صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری با نگه داشتن یک پرونده تمیز و کامل از تمام هزینه ها.مدیریت هزینه های هر تیم

یک نمای کلی از هزینه های یک تیم داشته باشید.


به عنوان یک مدیر، به راحتی سوابق هزینه ها را در کل تیم دنبال کنید تا مراقب هزینه ها باشید و اطمینان حاصل کنید که آنها مطابق هدف و در حد بودجه هستند.حجم کار را بین بخش ها به اشتراک بگذارید

همه را درگیر کنید تا در زمان صرفه جویی کنید.

حسابداران

ثبت هزینه های شرکت و کارمند، اضافه کردن آنها به دفاتر و پردازش پرداخت ها و فاکتورها.

مدیران

تایید یا رد کردن هزینه ها با یک کلیک. نظرات را اضافه کنید، سوابق را ویرایش کنید یا اطلاعات بیشتری درخواست کنید.

کارمندان

هزینه ها را پیش نویس کنید، یادداشت ها را اضافه کنید و رسیدها را در پرونده هزینه ها بارگذاری کنید.

به طور کامل با سایر برنامه های  Numano یکپارچه شده است

   ناوگان

وسایل نقلیه شرکت، گزارش مسافت پیموده شده، برنامه های تعمیر و نگهداری، قراردادها و موارد دیگر را با مدیریت ناوگان آراسته  و سازمان یافته ردیابی کنید.

   صورتحساب

قراردادها را مدیریت کنید، فاکتورهای مکرر ایجاد کنید، برگه‌های زمانی قبض را انجام دهید و سریع‌تر پرداخت کنید.

   پروژه

پیش بینی ها، تیم ها و فایل های پروژه را مدیریت کنید. به راحتی وظایف را محول کنید و بر هر مرحله از پروژه نظارت کنید.

   کارمندان

بر سوابق کارمندان نظارت کنید و به راحتی فایل ها و اطلاعات را برای تیم های خود نگهداری کنید.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.