ارزیابی های Numano

ارزیابی ها را در چند دقیقه ایجاد کنید و عملکرد کارکنان را بررسی کنید.



ارزیابی دوره ای کارکنان را تنظیم کنید

دارایی کلیدی شرکت خود را تقویت کنید: کارمندان

با انجام ارزیابی های دوره ای از عملکرد کارکنان خود، فرآیند انگیزشی را در شرکت خود حفظ کنید. به طور منظم منابع انسانی خود را ارزیابی کنید تا برای افراد خود و همچنین برای سازمان خود( چه یک کسب و کار کوچک  یا یک شرکت بزرگ) مزایایی به همراه داشته باشید.

 پاسخهای قابل استخراج

هر ارزیابی را به یک فرم PDF قابل چاپ تبدیل کنید

نمای تقویم ساده

ارزیابی های آینده را پیگیری کنید و یادآوری هایی را برای پاسخ دهندگان ارسال کنید

پیگیری آسان

وضعیت ارزیابی را برای هر کارمند یا کل شرکت به وضوح ببینید

ارزیابی درستی بسازید

سوالات درست بپرسید و اطلاعات روشنگرانه جمع آوری کنید

نظرسنجی مناسبی برای جمع آوری پاسخ های کارکنان خود ایجاد کنید. قالب های خود را آماده کنید یا از بین قالب های موجود انتخاب کنید. چندین نوع ارزیابی را مدیریت کنید: از پایین به بالا، از بالا به پایین، خود ارزیابی و ارزیابی نهایی توسط مدیر. اجازه دهید کارمندان ، خودشان ارزیابی هایی ایجاد کنند تا آنها را برای زیردستان، هم رده ها و همچنین مدیرانشان بفرستند.

نظرسنجی خود را طراحی کنید

از الگوها استفاده کنید یا آنها را به روش خود ایجاد کنید


نظرسنجی های خود را برای جمع آوری اطلاعات مهم ویا نظرات کارمندان خود ایجاد کنید. به سرعت سوالات را اضافه کنید، صفحات را ویرایش کنید و یک نظرسنجی مفید را پیش نویس کنید، با استفاده از الگوهای داخلی عالی یا طراحی خود را از ابتدا بسازید. نظرسنجی های موجود را به الگوهایی تبدیل کنید تا بعداً از آنها استفاده کنید و آنها را اصلاح کنید. قبل از انتشار نظرسنجی‌های خود را تست کنید: آنها را توسط مدیران، سرپرستان یا سایر کارمندان بررسی کنید و اجازه دهید قبل از نهایی کردن نظرسنجی ها نظرات خود را اضافه کنند. حتی می توانید برای هر مرحله ارزیابی چندین نظرسنجی ایجاد کنید تا آنها را برای افراد مختلف ارسال کنید.

فرآیند ارزیابی را خودکار کنید

اطمینان حاصل کنید که ارزیابی ها طبق برنامه پیش میروند


برای ایجاد خودکار درخواست‌های ارزیابی، برنامه‌های ارزیابی را با یک برنامه زمانی مشخص ایجاد کنید. کارمند، بخش یا سطحی را در سلسله مراتب مشخص کنید که می تواند به نظرسنجی های شما پاسخ دهد و به مدیران اجازه می دهد محتوا را بررسی کرده و ارزیابی را نهایی کنند.


به طور کامل با برنامه های نومانو یکپارچه شده است

   نظرسنجی ها

از طریق نظرسنجی ها دیدگاههای با کیفیت بالا را افزایش دهید، راهی عالی برای تعامل با مشتریان بالقوه.

   استخدام

فرآیند استخدام خود را ساده کنید. رزومه های متقاضیان را پیگیری کنید، پروفایل ها را جستجو کنید.

   هزینه ها

یک نمای کلی از هزینه های کارکنان خود داشته باشید. به یک ابزار ردیابی دقیق دسترسی داشته باشید.

   کارمندان

بر فهرست کارمندان خود نظارت کنید. اطلاعات مهم در مورد تیم خود را حفظ کنید.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.