تنها نرم افزار اجاره که متناسب با تمام نیاز های استیجاری شماست

از برنامه ریزی تا فاکتور.
تمام مراحل اجاره شما در یک مکان جمع شده است.


Odoo Rental video

از قیمت اجاره تا فاکتور

همه چیز را از یک مکان مدیریت کنید.

سفارش اجاره، برنامه ریزی، تحویل، برگرداندن و فاکتور خود را از یک نمای واحد ایجاد کنید.
تمام اطلاعات مورد نیاز خود را مستقیماً در سفارش اجاره دریافت کنید.

نمای کلی در زمان واقعی

به راحتی برای اجاره خود برنامه ریزی کنید.

از نمای گانت در دسترس بودن محصولات و شماره سریال خود را مشاهده کنید. آیا نیاز به تعمیر یا بررسی کیفیت محصولات خود دارید؟ آنها را در بین دو اجاره با زمان خالی بودن در دسترس قرار دهید.

اسناد حرفه ایمحصولات خود را برجسته کنید و درآمد خود را به حداکثر برسانید.


سفارشات اجاره شفاف را برای مشتریان خود ارسال کنید. محصولات را با توجه به نیاز آنها پیکربندی کنید و با ارائه محصولات اختیاری درآمد خود را به حداکثر برسانید.

 

به طور کامل با سایر برنامه های  Numano یکپارچه شده است

در نهایت، یک راه حل برای مدیریت چرخه حیات کامل محصولات اجاره ای

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.