مدیریت کیفیت

برای تولید کنندگان پیشرو


نقاط کنترل کیفیت

شریک شما در تحقق APQP

برنامه ریزی طرح های کنترل کیفیت را جهت اجراء در عملیات های خاص انبار (دریافت و بازرسی نهایی) یا عملیات تولید (بازرسی در حین فرآیند) تعریف کنید.

راه اندازی بازرسی های حین فرآیند، نهایی و دریافت بر اساس طرح کنترل کیفیت. برنامه های کنترل کیفیت را برای شروع بازرسی های در حال فرآیند، نهایی و دریافتی تعریف کنید.

مدیریت و پیگیری پروسه تایید بخش تولید (PPAP). کنترل فرآیند آماری (SPC) خود را پیکربندی کنید. اسناد مرتبط با شکست فرآیند و تجزیه و تحلیل اثرات (PFMEA) را به مسیریابی ها وصل کنید.


مدیریت هشدارهای کیفیت

با رابط کاربری عالی.


از سازماندهی هشدارهای کیفیت خود در رابط kanban جذابNumano لذت خواهید برد. برای گزارش پیشرفت، هشدارها را بکشید و رها کنید و از نشانگرهای بصری برای تمرکز بر هشدارهای مهم استفاده کنید.

از برچسب ها برای دسته بندی هشدارهای موثر و ایجاد قوانینی برای خودکارسازی هشدارها یا اقدامات استفاده کنید. طبقه بندی بر اساس مخاطب (طراحی، تامین کننده، فرآیند)، بر اساس درخواست کننده (مشتری، خط اصلی، خط فرعی) و موارد دیگر.کاملا یکپارچه

با عملیات انبار و تولید

هدایت محصولات به مکان های مناسب  اختصاصی برای انجام بررسی های پیشرفته

کارگران می توانند یک هشدار کیفیت را مستقیماً از پنل کنترل مرکز کار یا از عملیات موجودی دریافت کنند

بررسی های کیفیت و هشدارها به طور کامل با عملیات تولید و موجودی شما یکپارچه شده است

    نهایت خلاقیت در نگهداری

                    برای بهبود کیفیت


بخش تولید می تواند هشدارهای کیفیت را مستقیماً از پانل کنترل مرکز کار خود ایجاد کند. هنگامی که یک درخواست را به روز می کنید، افراد مناسب اطلاعات را در همان لحظه دریافت می کنند.

ارتباط بهتر باعث کاهش زمان تولید شما و بهبود کارایی تیم شما می شود.به طور کامل با سایر برنامه های  Numano یکپارچه شده است

   PLM

تغییرات و نسخه های مهندسی را به راحتی مدیریت کنید.

   تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی کنید و به سرعت برای اصلاح مشکلات اقدام کنید.

   خرید

تکمیل خودکار برای حفظ سطوح موجودی صحیح.

   تولید

راه حل جامع پنل کنترل مرکز کار.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.