نرم افزار تعمیر و نگهداری

برای تولید کنندگان پیشروتعمیر و نگهداری پیشگیرانه خودکار

خط تولید خود را فعال نگه دارید.


Numano آمار استاندارد را محاسبه می کند تا به شما در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه کمک کند، از جمله میانگین زمان بین خرابی (MTBF)، میانگین زمان تعمیر (MTTR) و تاریخ مورد انتظار خرابی بعدی، همینطور به شما امکان می دهد اندازه گیری و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را خودکار کنید.


درخواست های تعمیر و نگهداری خود را سازماندهی کنید


با نمای کانبان و تقویم عالی.

با استفاده از نمای kanban به راحتی پیشرفت درخواست های تعمیر و نگهداری را ردیابی کنید. از تقویم نگهداری برای سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت ها استفاده کنید. تیم شما میتواند از رابط کشیدن و رها کردن (drag & drop)سریع و آسان برای سازماندهی درخواست های تعمیر و نگهداری استفاده کند.

افزایش اثربخشی کلی تجهیزات

با نگهداری کارآمد

بخش تولید می تواند درخواست های تعمیر و نگهداری را مستقیماً از پنل کنترل برنامه ریزی تولید خود آغاز کند. وقتی تیم تعمیر و نگهداری شما وارد عمل شود، افراد مناسب در همان لحظه مطلع می شوند.

ارتباط بهتر ، زمان خرابی را کاهش می دهد و تولید شما را کارآمدتر می کند.

نمای موبایلی تجهیزات در Odoo Maintenance

داشبورد و آمار

برای بهینه سازی عملکرد خود

از آمارهای محاسبه شده خودکار شامل MTBF و MTBR برای تنظیم دقیق قوانین نگهداری پیشگیرانه و کاهش خطر خرابی تجهیزات استفاده کنید.

ردیابی عملکرد با استفاده از داشبورد.

KPI های سفارشی را تنها با چند کلیک ایجاد کنید.

به طور کامل با سایر برنامه های  Numano یکپارچه شده است

   PLM

تغییرات و نسخه های مهندسی را به راحتی مدیریت کنید.

   کیفیت

نقاط کنترل کیفیت را تعریف کنید و به راحتی هشدارهای کیفیت را راه اندازی کنید.

   تولید

راه حل جامع کنترل پنل مرکز کار.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.