رصد زمان بهره وری پیش بینی

کارها را تا جایی که می توانید سریعتر انجام دهیدفعالیت ها و نیروی کار خود را مدیریت کنید

پروژه های خود را تحت کنترل نگه دارید و زمان کارمندان را از باطن  Numano مدیریت کنید.

جدول زمانی فاکتور به مشتریان

بر اساس هزینه‌ها و ورودی‌های صفحه زمانی، صورت‌حساب‌های یک‌باره یا تکراری را به‌طور خودکار ایجاد کنید.

پروژه های خود را سودآور نگه دارید

یک نمای کلی از زمان قابل پرداخت خود دریافت کنید. تمام منابع اختصاص داده شده به پروژه خود را دنبال کنید و سود و زیان خود را ببینید.

پیشرفت تیم خود را پیگیری کنید

پیشرفت تیم خود را در هر پروژه یا کار ترسیم کنید. ردیابی ساعات مورد انتظار، ساعات موثر و پیش‌بینی مجدد وظایف هرگز به این آسانی نبوده است.

پیش بینی نیازها و منابع

عملکرد پروژه و در دسترس بودن کارکنان


تیم های خود را در پروژه ها با در نظر گرفتن تعطیلات کارمندان برنامه ریزی کنید. برای پروژه های آینده با پیش بینی های مبتنی بر پروژه های قابل مقایسه از قبل برنامه ریزی کنید و ضرب الاجل ها را با دقت بیشتری تخمین بزنید. برای افزایش سودآوری، پیش بینی ها را با جدول زمانی واقعی مقایسه کنید.

به طور کامل با سایر برنامه های نمانو یکپارچه شده است

  پروژه

زمان صرف شده توسط پروژه، مشتری یا وظایف را پیگیری کنید.

 فروش

صدور صورت‌حساب  را بر اساس ورودی‌های جدول زمانی خودکار کنید.

  کارمندان

حضور و غیاب کارکنان و ساعات کار را بررسی و مدیریت کنید.

  حسابداری
حسابداری

برای پرداخت های دقیق و به موقع، برگه های زمانی را با حقوق و دستمزد متصل کنید.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.