شرایط و ضوابط امین فراست توسعه هوشمند

مشتری به صراحت از شرایط و قوانین استاندارد خود چشم پوشی می کند، حتی اگر پس از این شرایط و قوانین استاندارد فروش تنظیم شده باشد. به منظور معتبر بودن، هرگونه انحراف باید صریحا از قبل به صورت کتبی با آن موافقت شود.

تمام روابط قراردادی ما منحصراً توسط آن اداره می شود Iran law.
• این متن به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف مرجعی برای حل اختلاف به شمار می رود.
• این صفحه و تمامی ایمیل های ارسالی حاوی درخواست مشتریان، شرایط ذکر شده در فرم پیش فاکتور یا فاکتور ارسالی در شرایطی که مورد تأیید امین فراست توسعه هوشمند باشد دارای اعتبار است.

  1. صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات صرفا پس از پرداخت وجه و به تاریخ روز پرداخت وجه انجام خواهد شد.
  2. پس از صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات خریدار می بایست نسبت به دریافت نسخه کاغذی صورتحساب اقدام نماید (هزینه ارسال نسخه کاغذی صورتحساب فروش کالا و خدمات به عهده خریدار می باشد)
  3. صورتحساب فروش کالا و خدمات پس از صدور امکان حذف یا اصلاح را نخواهد داشت و در گزارشات فصلی مطابق با اطلاعات مندرج گزارش داده خواهد شد.
  4. در صورت انصراف خریدار در خرید محصول یا خدمت مندرج در صورتحساب فروش کالا و خدمات ، برگشت از فروش، پس از کسر هزینه‌ها و خسارت های احتمالی صادر و وجه صورتحساب پس از دریافت اطلاعات گزارش فصلی با درج اطلاعات فروش و برگشت از فروش قابل استرداد می باشد.
  5. در صورت پرداخت از طریق واریز به بانک ، فیش واریزی را در صفحه مرتبط با سفارش فروش بارگذاری نمایید (لینک سفارش فروش در صفحه کاربری خریدار به آدرس Numano.ir قابل رویت می باشد)
  6. در صورت نیاز با شماره تلفن 09150471637 تماس بگیرید
  7. در صورت نیاز به ارسال کالا هزینه ارسال به عهده خریدار/ مشتری می باشد.
  8. تحویل کالا و خدمات به صورت الکترونیکی (از طریق ایمیل و یا پرتال کاربری) به کاربر انجام خواهد شد.