افراد موفق دست به عمل می زنند

افراد موفق ایده ها و افکار خود را عملی می کنند و به اهدافشان جامه عمل می پوشانند. آن ها با شور و اشتیاق برای دستیابی به آرزوهایشان تلاش می کنند و مصمم هستند که اقدامی انجام دهند و تغییری ایجاد کنند. آن ها منتظر نمی مانند تا اتفاقات رخ دهند بلکه بدون تعلل و باانگیزه دست به کار می شوند. افراد موفق دیگران را با اشتیاق و شجاعت خود تحت تأثیر قرار داده و همراه می سازند.

 

چشم انداز کسب و کار در افراد موفق

بیشتر مردم امیدوارند آینده ای بهتر در انتظارشان باشد. آن ها تنها رؤیای متفاوت بودن و بهتر شدن چیزها را می بینند. با این حال افراد بلندپرواز خود را در جایگاه ایجاد این تفاوت تصور می کنند. رؤپردازان آرزو می کنند که چقدر عالی می شود کسی کاری را انجام دهد ولی افراد موفق به دنبال فرصت هایی برای تحقق آن رؤیاها هستند.

شما برای زندگی شخصی و شغلی خود آرزوهایی دارید. منتظر نباشید! هرگز شرایط صد در صد آن طور که ما می خواهیم نیست. افرادی که منتظر شرایط ایده آل می مانند، هرگز کاری انجام نمی دهند. آن ها بارها و بارها کار خود را به زمان دیگری موکول می کنند و رؤیاهای آن ها هرگز محقق نمی شود. آن ها اغلب سرشار از شک و تردید و ترس هستند. اگر می خواهید به اهداف شغلی یا شخصی خود برسید، باید مانند زمانی که شرایط آن طور که می خواهید است، رفتار کنید. تعلل نکنید، از همین امروز دست به کار شوید.

اکثر مردم در بیرون از وجود خود به دنبال موفقیت هستند. آن ها به دنبال شخص دیگری هستند که از آن ها قدردانی کند، فردی که آن ها را تأیید و ارتقا دهد و فردی که بهشان انگیزه بدهد. موفقیت عاملی خارجی نیست، بلکه چیزی است که از درون سرچشمه می گیرد. اگر می توانید  همانند افراد موفق فردایی بهتر را متصور شوید، همین امروز اقدام کنید!

 

افراد موفق و ایجاد ارزش در شرکت

اگر به دنبال افراد دیگری برای تعریف موفقیت یا خوشبختی خود باشید، هرگز معیار کامل خود برای هیچ یک از این دو را نخواهید یافت. اگر می خواهید به ارتقا و پیشرفت دست پیدا کنید، شرایط آن را ایجاد و فراهم کنید. شما خود را از طریق اقدامات و نگرش هایتان ارتقا می دهید.

مسئولیت انجام کارهای بیشتری را به عهده بگیرید و به دنبال راه هایی برای ایجاد ارزش در سازمان خود باشید. پروژه هایی را به عهده بگیرید که شما را به چالش می کشند و مهارت های جدیدی را به شما می آموزند، این کار موجب ایجاد ارزش در سازمان فعلی یا آینده شما می شوید. فرصت هایی را برای انجام بهتر و کارآمدتر کارها، پیدا کنید.


هرچه بکارید همان را درو می کنید. سخت تر و دقیق تر از همکاران خود کار کنید. موفقیت های بزرگ حاصل تلاش و کار فراوان، در راستای دستیابی به یک هدف مشخص است. هرچه بیشتر تلاش کنید، به احتمال زیاد “خوش شانس تر” خواهید بود.

رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson) می گوید: “افراد سطحی نگر به شانس اعتقاد دارند. افراد خردمند و تلاشگر به علت و معلول اعتقاد دارند.” به عبارت دیگر، افراد موفق خودشان باعث خوش شانسی خود می شوند. آن ها با انجام کارهای درست به نتیجه دلخواه خود می رسند.

 

برای رسیدن به رؤیاهای خود اقدام کنید

نیدو کویین (Nido Quebein)، رئیس دانشگاه Highpoint می گوید: ” ممکن است اهداف بزرگ، عالی ترین آرمان ها و باشکوه ترین آرزوها را داشته باشید. اما این را بخاطر بسپارید: هیچ اتفاقی نمی افتد مگر اینکه دست به کار شوید و اقدام کنید.” اگر صاحب کسب و کار شخصی خود هستید، باید مسئولیت کسب و کار خود را به عهده بگیرید. باید درمورد انتخاب هایی که انجام می دهید و نتایج خوب یا بد آن، مسئول و پاسخگو باشید. با اجتناب از بهانه جویی و قرار دادن مسئولیت خود بر دوش دیگران، مسئولیت پذیر باشد و در راستای رسیدن به هدف خود سخت تلاش کنید.

 

افراد موفق فعال هستند. آن ها برای ایجاد آنچه در زندگی خود می خواهند بدان دست یابند پیوسته و سخت تلاش می کنند. مردم عادی این طور نیستند. آن ها منتظر اتفاقات می مانند و برای دستیابی به آنچه می خواهند، کاری انجام نمی دهند. افراد زیادی به شما می گویند که می خواهند ثروتمند شوند یا کسب و کار خود را شروع کنند. اما  برای رسیدن به این اهداف هیچ اقدامی انجام نمی دهند. تنها کاری که انجام می دهند این است که بدون هیچ اقدام واقعی و تأثیرگذاری تنها در مورد آن صحبت کنند.

 

تعلل نکنید. همین امروز برای رسیدن به آرزوهای خود اقدام کنید.

 

منبع:

rhapsodystrategies.comاستراتژیک بودن به جای شلوغ بودن در موفقیت