۷ نکته برای جلب مشارکت بیشتر اعضاء تیم

رهبران و سازمان های زیادی به مشارکت کارکنان، طیف نیازهای روانی، عاطفی و اجتماعی که باید برآورده شوند تا کارمندان عملکرد خوبی داشته باشند، با سازمان خود در ارتباط باشند و در کار خود هدفمند باشند، توجه می کنند.

کارمندانی که واقعاً در کار مشارکت دارند، کارآمدتر هستند، موجب خشنودی و رضایت مشتریان خود می شوند و احتمال اینکه سازمان خود را ترک کنند کمتر است.

علاوه بر این، شرکت هایی که تیم های متعهدی دارند %۱۲ سودآوری بیشتری دارند. اما تعامل به طور طبیعی و به آسانی برای سازمان ها به دست نمی آید و حاصل نمی شود.

۶۹% از متخصصان موافق هستند که مشارکت مسأله ای مهم در سازمان آن ها است و %۹۶ احساس می کنند که برطرف کردن مشکلات مربوط به مشارکت کارمندان برای شرکت آن ها بسیار مهم و حیاتی است.

سازمان ها برای تقویت تعامل و مشارکت بیشتر چه کارهایی می توانند انجام دهند؟

 

اهداف واضح و مشخص (اما واقع بینانه) تعیین کنید.

با تمرکز بر مدیریت عملکرد به عنوان محرک اصلی تعامل و مشارکت کارمندان، رهبران می توانند به تیم های خود کمک کنند تا اهدافی روشن و قابل دستیابی که به آن ها اجازه می دهد در سازمان مشارکت داشته باشند را تعیین کنند.

 

بگذارید کارمندان وظایف خود را به عهده بگیرند.

مدیریت میکرو موضوعی جدی است که بسیاری از کارمندان در طول دوره خدمت خود با یک شرکت تجربه می کنند، و رهبرانی که به تیم های خود اجازه نمی دهند وظایف خود را انجام دهند و به عهده بگیرند و به نتایج دست یابند که این امر به خاموش شدن استعدادهای برتر منتهی می شود. فضایی که کارمندان برای رشد و پرداختن به چالش های جدید نیاز دارند را در اخیارشان قرار دهید!

 

به طور مرتب با کارمندان ارتباط برقرار کنید.

بررسی های عملکرد سالانه یا جلسات ماهانه تیم را فراموش کنید؛ در محل کار مدرن امروز، کارمندان خواهان ارتباط مستمر، پشتیبانی و راهنمایی از سوی رهبران خود هستند. روزانه با تیم ها یا کارمندانتان در دپارتمان خود ملاقات کنید، یا جلسات کوتاهی برای اطمینان از اینکه هر کسی از دغدغه ها آگاه است و در جایی که لازم باشد پشتیبانی می شود برگزار کنید.

 

قدردانی را نادیده نگیرید.

مطالعه ای توسط Gallup نشان داد، اگرچه پول تا حدی اهمیت دارد، اما بهترین شکل قدردانی نیست که کارمندان از آن استقبال می کنند و سپاسگذارش هستند. برعکس، کارمندان برای همکاری ها و کمک های خود خواستار قدردانی مکرر و معنی دار از سوی رهبرانشان هستند، برای تقدیر یکپارچه در سازمان می توانید از پلتفرم های تقدیر سازمانی نومانو استفاده نمایید.


فرصت هایی را برای توسعه و به چالش کشیدن و رقابت کردن ارائه دهید.

بسیاری از کارمندان اشتیاق و آرزوی فرصت یادگیری، رشد و مواجه شدن با چالش های جدید را در حرفه خود دارند، به همین دلیل است که بیشتر رهبران باید فرصت هایی برای پیشرفت و امتحان کارهایی جدید و رشد حرفه ای و شخصی، فراهم کنند!

 

نشان دهید که حواستان به کارمندانتان هست.

فراتر از پاداش ها، قدردانی و ایجاد فرصت هایی برای توسعه، کارمندان می خواهند بدانند که رهبرانشان به آن ها توجه می کنند. رهبران به سادگی می توانند با گوش دادن به کارمندان خود، حمایت از آن ها و پرورش استعدادها، مهارت ها و اهدافشان، نشان دهند که به آن ها توجه می کنند و مراقبشان هستند.

 

به آنچه توصیه می کنید، عمل کنید.

به عنوان یک رهبر، شما باید با عملتان به جای کلامتان نشان دهید که چه چیزی درست است. این یعنی عمل کردن به آنچه خودتان توصیه می کنید.

 

چند نکته کوتاه دیگر وجود دارد که می توانید به کار ببندید:

  • هر روز بگویید “متشکرم”
  • نقاط عطف کارمندان را جشن بگیرید
  • از پلت فرم های تقدیر سازمانی خود برای ارسال قدردانی و تشکر استفاده کنید
  • تیم های خود را به چیزی خاص مانند ناهار اداری مهمان کنید
  • فرصت های نتورکینگ، مانند فرصت حضور در یک نمایشگاه تجاری یا کنفرانس را فراهم کنید
  • روزهای انعطاف پذیر “کار از خانه” را در نظر بگیرید

جلسه آنلاین چیست؟