۳ راه برای ایجاد عادت هایی در مسیر موفقیت

“من باید وزن کم کنم.”

“من باید وقت خود را صرف تمرکز روی این پروژه کنم.”

“من باید بتوانم صحبت کنم و افرادی باشند که به من گوش دهند.”

چقدر از زمان خود را صرف “باید”ها می کنید؟ داشتن اهداف و رویاها بسیار آسان است، اما دنبال کردنشان اغلب دست نیافتنی است. چرا؟ توقع و خواسته ما از زندگی، حرفه و تأثیرگذاری و توانایی مان بیشتر است اما بسیاری از آن ها برآورده نمی شوند.

اینگونه نیست که ما واقعاً نمی خواهیم به آن ها برسیم، بلکه مایل نیستیم استانداردهای خود را به اندازه کافی بالا ببریم تا تغییری حقیقی و پایدار ایجاد کنیم.

وقتی ما متعهد به بالا بردن استانداردهای خود می شویم، انتظارمان از خودمان بیشتری می شود. وقتی به دنبال نتایج بهتر هستیم، حاضر به انجام کارهای سخت می شویم. با بالا بردن انتظارات خود، عادات جدیدی را شکل می دهیم.

وقتی “بهتر است” را به “باید” تبدیل کنیم و “شاید” را به “قطعاً” تبدیل کنیم، تغییر حقیقی رخ می دهد. رسیدن به نتیجه نیاز به پیگیری مداوم و در نهایت ایجاد عادات جدید دارد.

این تغییر آسان نیست. عادات قدیمی سخت از بین می روند و شکل گیری و ایجاد عادت های جدید حتی از آن هم سخت تر است.

وقتی انتظار بیشتری از خودمان داریم، متعهد به انجام کار سختی می شویم که منجر به عادت های دائمی می شود. این عادت ها باعث تأثیرگذاری و ایجاد اعتماد در بین کسانی می شود که در اطراف شما قرار دارند.

هر ورزشکار حرفه ای به شما خواهد گفت که مهارت به تنهایی کافی نیست. ورزشکاران زیادی با توانایی های باورنکردنی وجود دارند، اما بدون تعهد و از خود گذشتگی ایجاد عادت های جدید و بهبود یافته از طریق تمرین روزانه، مهارت به تنهایی کافی نیست.

آن ها تصدیق می کنند که موفقیت ناشی از تمایل مداوم به عادت های بهتر، همراه با تمرین روزانه و اجرای آن ها است که باعث ایجاد حرکت و پیشرفت می شود.

تصور کنید که اگر خود را در یک استاندارد بالاتر نگه می داشتید، تقاضا و انتظار بیشتری از کار خود داشتید و برای ایجاد عادات جدید برای تلاش می کردید، چه چیزی در زندگیتان تغییر می کرد. در مطلب از وبلاگ نومانو سه روش برای شروع تغییر حرکت شما برای خلق و ایجاد موفقیتی بهتر وجود دارد.


نگرش خود را تغییر دهید

با گفتن، “بهتره به ورزشگاه بروم” وزن کم نمی کنید. با گفتن، “من باید به ورزشگاه بروم” به این مهم دست خواهید یافت. با گفتن، “من بهتره پی ببرم که چرا هیچ کس براساس ایده های مربوط به کار من عمل نمی کند” پیشرفت نخواهید کرد. با گفتن، “من باید پی ببرم که در مهارت های ارتباطی از چه مهارت هایی برخوردار نیستم” پیشرفت خواهید کرد.

تغییر ذهنیت شما با تغییر نگرش شما شروع می شود. تغییر در لحظه ای اتفاق می افتد که شما آرزو کردن را رها کنید و شروع کنید به برداشتن گام هایی برای تحقق آن. ببینید که چه چیزی نیاز به تغییر دارد و از سرزنش دیگران برای عدم پیشرفت خود دست بردارید.

 

اشتباهات خود را بپذیرید

ممکن است به دلیل دیر کردن همیشه تان در محیط کار با عدم تقدیر و قدردانی رو به رو شوید. شاید شما تأثیرگذار نیستید زیرا به طور مداوم تعهدات خود را دنبال نمی کنید، یا شاید مهارت های ارتباطی لازم برای الهام بخشیدن به دیگران برای انجام کار کردن را نداشته باشید.

شناسایی و پذیرفتن اشتباهات خود بسیار مهم است بنابراین شما تصور روشنی از آنچه نیاز دارد تغییر کند دارید. از افرادی که بهشان اعتماد دارید بازخورد بخواهید، یا از یک مربی یا مشاور اهنمایی بگیرید.

در هر صورت، شنیدن گفته های آن ها و پذیرفتنشان ضروری است. تنها در این صورت می توانید پذیرای تغییرات لازم را برای ایجاد عادت های جدید باشید.

 

این یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت

مدتهاست که به این باور رسیده ایم که عادت های جدید در ۲۱ روز شکل می گیرند. در حقیقت، این واقعیت نادرست از یک مطالعه پزشکی آمده که در آن یک جراح پلاستیک تعیین کرده که حداقل ۲۱ روز طول می کشد تا بیماران بعد از انجام جراحی پلاستیک، تغییرات بدنی خود را درک کنند.

این را شنیده بودید؟ حداقل ۲۱ روز. در طول سال ها، بارها این را شنیده ایم. اشتباه است.

۶۶ روز طول می کشد تا عادت های جدید شکل بگیرند. عادت از اجرای مداوم همان عمل شکل می گیرد. ایجاد عادات جدید نیاز به یک تعهد ثابت برای تمرین دارد.

وقتی استانداردهای خود را بالا می برید و از خودتان انتظار بیشتری دارید، نگرشتان تغییر می کند. اگر برای خود و شغلتان موفقیت بیشتری می خواهید، نگرش خود را تغییر دهید و تشخیص دهید که این مهارت به تنهایی کافی نیست.

عادت های فعلی خود را بپذیرید و دریابید که در چه مواردی باید پیشرفت صورت گیرد و با انجام کارهای سخت، تلاش کنید که تغییر می کنید. فقط در این صورت تأثیر لازم برای کسب و تجربه موفقیت واقعی را کسب خواهید کرد.نکاتی برای جلوگیری از استرس دورکاری