امضای آسان

ارسال، امضا و تایید اسناد به صورت آنلاین.
PDF خود را آپلود کنید و فیلدها را به راحتی بکشید و رها کنید.

اسناد را سریعتر ثبت کنید


فرآیندهای خود را ساده کنید، بهره وری خود را افزایش دهید.


Numano Sign یک راه سریع و راحت برای ارسال، امضا و تأیید اسناد است. قراردادها را با کشیدن و رها کردن بلوک ها برای تکمیل توسط طرفین آماده کنید، درخواست امضا را در چند ثانیه ارسال کنید و وضعیت اسناد ارسال شده را پیگیری کنید.


بدون کاغذ بروید، ROI را افزایش دهید

تمام مزایای راه حل امضای الکترونیکی آسان و کاملاً یکپارچه ما را در آغوش بگیرید.

خطاها را کاهش دهید

با حذف عملیات دستی و بهبود کیفیت اسناد پر شده و امضا شده. مطمئن شوید قسمت هایی که نیاز به امضا دارند امضا شده باشند.

صرفه جویی در زمان

منتظر روزها یا حتی هفته ها نباشید تا همه طرفین اسناد شما را امضا کنند. به جلو حرکت کنید و معاملات خود را تنها با چند کلیک ببندید.

هزینه ها را کاهش دهید

هزینه های پنهان مانند چاپ، کپی، فکس، اسکن، خرد کردن و ارسال را فراموش کنید. همه چیز به صورت آنلاین از هر دستگاهی قابل دسترسی است. هرگز   اسناد مهم را از دست ندهید.

شناسایی امن

تمام ارتباطات روی اسناد رمزگذاری شده است تا اطمینان حاصل شود که فقط افراد مجاز می توانند به محتوا و سند دسترسی داشته باشند.

یکپارچگی اسناد

Numano سند معتبر را همیشه تحت کنترل نگه می دارد. هر گونه فعالیت روی سند (خواندن، امضا کردن و غیره) برای اطمینان از تغییر ناپذیری سند رمزگذاری می شود.  گزارش حسابرسی در هر زمان در دسترس همه طرفین است.

100% قانونی

اسناد امضا شده از طریق  Numano Sign بر اساس مقررات اتحادیه اروپا 910/2014 (eIDAS) و قانون ESIGN ایالات متحده، امضاهای الکترونیکی معتبر هستند. آنها همچنین الزامات امضای الکترونیکی را در اکثر کشورها برآورده می کنند.

اطلاعات بیشتر

از تمام سطوح سازمان خود حمایت کنید

کل گردش کار خود را ساده کنید و کارایی را افزایش دهید
مالیات و حسابداری / اداری

به راحتی تمام اسناد، تاخیرها و رویه ها را پیگیری کنید. همیشه سازماندهی کنید تا تمام اسناد الکترونیکی موجود در دستتان باشد.

منابع انسانی و نیروی انسانی

بهبود فرآیندهای استخدام و تعامل با متقاضیان با ارسال فرم های ارزیابی الکترونیکی و قراردادهای کاری.

عملیات فروش

با خودکار کردن فرآیند امضای قراردادهای خود، نرخ برد را بهبود بخشید ، چرخه فروش را کوتاه کنید و روابط خود را با مشتریان بهبود بخشید.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.