ارتباطات تیمی را تقویت کنید

چت گروهی و خصوصی، یکپارچه با همه ماژول ها

در گفتگو با همکاران شرکت کنید

یک ابزار ارتباطی قدرتمند


بحث را بین تمام سطوح شرکت خود هدایت کنید. یک نمای کلی از موضوعات مورد بحث و همه پیام های جدید در فید خبری ماژول دریافت کنید.


چت زنده از هر کجا

مکالمات را در ماژول های دیگر باز نگه دارید.


مکالمه خود را به یک پنجره پاپ آپ تبدیل کنید تا به چت در سایر ماژول های  Numano ادامه دهید.ارسال نوتیفیکیشن

نحوه ارسال اعلان‌ها را شخصی کنید تا آلودگی صندوق پستی را به حداقل برسانید و در عین حال مطمئن شوید که پیام‌های مهم ارسال می‌شوند. مشخص کنید چه کسی و چه زمانی ، چه پیامی دریافت می کند.

کانال ها و گروه های خصوصی ایجاد کنید

بحثی را با کانال های عمومی شروع کنید و به هر یک از کارمندان اجازه دهید به گفتگو بپیوندد. کانال های خصوصی ایجاد کنید تا فقط یک گروه انتخاب شده از افراد را دعوت کنید.

با تمام ماژول ها یکپارچه شده است

تمام اقدامات را در یک پنجره پیگیری کنید

نحوه مدیریت اعلان‌ها را انتخاب کنید، دنبال‌کنندگان را به وظایف اضافه کنید، فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی کنید، پیام‌ها و اعلان‌ها را ارسال کنید، و چت کنید، همه از یک صفحه. ببینید همکاران چه کار می کنند و با چه سرعتی می توانند با بررسی وضعیت پیام ها به پیام ها پاسخ دهند و در زمان کار با برنامه ها با آنها ، مشتریان ، تامین کنندگان و ... در ارتباط بمانند.

ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.