مدیریت تاییدیه های آنلاین

به راحتی درخواست های کارمندان خود را مدیریت کنید.


رابط داشبورد Odoo Approvals که انواع درخواست‌ها را نشان می‌دهد

انتخاب کنید که چه کسی تصمیم می گیرد

هر درخواست تایید کننده های خود را دارد.

فردی را انتخاب کنید که باید هر درخواست را تأیید کند، حتی اگر مدیر نباشد.
آیا به تاییدیه حسابدار و مدیر نیاز دارید؟ شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید هر دو، درخواست هر نوع تاییدی داشته باشند یا خیر.

تایید شده
تصویب کننده
اطلاع
درخواست
 کارمند

در زمان مدیریت درخواست های کارکنان خود صرفه جویی کنید

همه چیز در یک مکان.

مدیریت درخواست های شما آسان می شود. سفر، لوازم اداری، پرداخت‌ها، همه درخواست‌های ارسالی را می‌توان در عرض چند ثانیه از داشبورد تأیید شما ایجاد، تأیید یا رد کرد.

 

کلوزآپ درخواست ها: درخواست پرداخت - قرض گرفتن اقلام - سفر کاری نمای نزدیک از درخواست ها با برچسب "تایید": تدارکات - برنامه کرایه خودرو - درخواست پرداخت - سفر کاری نمای نزدیک از درخواست‌ها با برچسب "تأیید شده": اقلام استقراضی - تدارکات - درخواست پرداخت - تایید قرارداد نمای نزدیک از درخواست ها با برچسب "رد شده": ارتقاء سخت افزار - قیمت گذاری جدید

شرکت شما،روش شما

انواع تأیید مورد نیاز خود را ایجاد کنید.


با یک پیکربندی بصری، به راحتی انواع تأیید را ایجاد کنید که متناسب با نیازهای شما باشد. قبل از تایید هرگونه درخواست، اطلاعات مورد نیاز خود را از کارمندان خود بخواهید.


ساخت فروشگاه آنلاین خود را با  نومانو شروع کنید

ابزار ما را به صورت رایگان امتحان کنید و شروع به کاوش در همه امکاناتی که برای کسب و کار آنلاین خود نیاز دارید، کنید.