مدیریت مؤثر کلینیک دندانپزشکی
مدیریت مؤثر کلینیک دندانپزشکی

دندانپزشکان همیشه با چالش های راه اندازی و مدیریت کلینیک دندانپزشکی روبه رو بوده اند. هر دندانپزشکی دوست دارد که بیماران بیشتری داشته باشد، اما متأسفانه، در مقابل مدیریت حجم زیادی از بیماران و کارمندان کار آسانی نیست. چگونه می توان بهره وری کلینیک دندانپزشکی را بهبود بخشید؟ نحوه اداره مطب دندانپزشکی، بر ذهنیت بیماران

نرم افزار مدیریت کلینیک دنداپزشکی
هفت ویژگی برتر نرم افزار مدیریت کلینیک دنداپزشکی

تحولات پیوسته و سریع در علم و فناوری باعث ایجاد تغییرات بسیاری در حوزه دندانپزشکی و همچنین سطح انتظارات بیماران این حوزه شده است. وقتی صحبت از خدمات دندانپزشکی است، مشتریان درخواست چیزی فراتر از خدمات یا مهارت های بالینی را دارند. امروزه بیماران در جستجوی مهارت های ارتباطی عالی از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی
استفاده موثر از نرم افزار مدیریت دندانپزشکی در مطب یا کلینیک

به احتمال زیاد، پول و زمان زیادی را صرف خرید، نصب و یادگیری نرم افزار مدیریت دندانپزشکی مطب یا کلینیکتان کرده اید یا شاید تصمیم دارید که اینکار را انجام دهید. اکنون زمان آن رسیده تا مقداری از سرمایه گذاری تان را با حداکثر استفاده از ویژگی های محصول جبران کنید. در این پست از

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی
۵ نکته که باید در انتخاب نرم افزار مدیریت دندانپزشکی در نظر بگیرید

آیا تصمیم گرفته اید که برای مدیریت کیلینیک یا مطب دندانپزشکی خود به سمت ابزار دیجیتال بروید، حرکت و برنامه ریزی در زمینه انتخاب نرم افزار مدیریت دندانپزشکی غالباً می تواند چالش برانگیز و سخت باشد. گزینه های مختلفی با ویژگی های متفاوت وجود دارد: عملکرد، مدیریت بیمه درمان و تکمیلی، گزارش دهی و میزان