تفاوت مهارت نرم و مهارت سخت
تفاوت مهارت های نرم و مهارت های سخت

اولین قدم در خود ارزیابی شغلی، شناسایی مهارت هایتان است. طبق تعریف، مهارت چیزی است که شما از طریق تجربه کاری، آموزش یا فعالیت های داوطلبانه آموخته اید. مهارت های شغلی معمولاً به دو دسته مهارت های سخت و مهارت های نرم تقسیم می شوند. مهارت های سخت شامل دانش و توانایی های خاصی مانند مهارت

4 مهارت نرمی که برای پیشرفت شغلی خود نیاز دارید
۴ مهارت نرم برای پیشرفت شغلی

بسیاری از متخصصان برای پیشرفت شغلی بر توسعه مهارت های سخت خود تمرکز می کنند. در حین اینکه مهارت های سخت مهم هستند، امروزه سازمان ها به دنبال متخصصانی هستند که مهارت های قوی نرم دارند. از این گذشته، حتی اگر در برنامه نویسی بهترین هستید، اما نمی دانید چگونه با دیگران کار کنید، نمی