نرم افزار CRM
۷ روش برای استفاده موثر از نرم افزار CRM

یک نرم افزار CRM چیزی فراتر از ذخیره اطلاعات است. در حالی که ٪94 از رهبران بازاریابی و فروش از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان برای مدیریت تماس ها استفاده می کنند، سیستم CRM مزایای فراوان دیگری نیز دارد. آیا شما در کسب و کارتان از همه پتانسیل های نرم افزار مدیریت ارتباط با

سیستم CRM
چرا کسب و کارتان به سیستم CRM نیاز دارد؟

تغییر در استفاده از ابزارها یا فرآیندهای کسب و کار می‌تواند یک تصمیم مهم باشد، به ویژه زمانی‌که این تغییر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی نیز داشته باشد. اگر این پست را می خوانید، احتمالاً نمی‌دانید که به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM در کسب و کارتان احتیاج دارید یا خیر؟همچنین این امر چگونه