ارتباط مؤثر با تیم دورکار
ارتباط مؤثر با تیم دورکار

فناوری باعث شده است تیم های دورکار بتوانند مثمر ثمر باشند و بهره وری بیشتری داشته باشند. اما چگونه می توانیم در غیاب نشانه ها و ارتباطات غیرکلامی، حرف خود را به روشنی بیان کنیم؟ در حالی که محل کار مجازی همچنان ادامه دارد، در این مقاله چند ایده برای کمک به شما در برقراری

مهارت های ارتباطی در مدیریت پروژه
اهمیت بهبود مهارت های ارتباطی در مدیریت پروژه

اگر می خواستم به یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت پروژه اشاره کنم، احتمالاً این عامل، ارتباط موثر خواهد بود. این امر از آمار و ارقام نیز مشهود است. 59٪ از کارکنان آمریكایی اظهار داشتند كه ارتباطات بزرگترین مانع موفقیت آن ها است. از این رو، مهارت های ارتباطی در مدیریت پروژه حائز اهمیت