جزییات موقعیت شغلی
تحصیلات

کارشناسی

سابقه کار

حداقل یک سال

نمونه پروژه اجرا شده

حداقل یک مورد

  • مسلط به Html,CSS,Javascript
  • آشنا با Bootstrap
  • آشنا به طراحی وب
  • همکاری تمام وقت در یک تیم پویا و جوان