چالش مدیریت کلینیک و مطب دندانپزشکی

امروز مدیریت یکپارچه کلینیک و مطب دندانپزشکی برای دندانپزشکان و مدیرانی که به دنبال افزایش بهره وری و درآمد، همچنین کاهش هزینه ها هستند تبدیل به یک چالش شده است. با بهره گیری از ابزار دیجیتال می توان ضمن کاهش استفاده از کاغذ در فرآیند مدیریت چالش ذکر شده را به یک فرصت تبدیل کرد.

نومانو با بررسی دقیق و تحلیل نیازهای دندانپزشکان، شروع به ارائه نرم افزار و سامانه مدیریت کلینیک و مطب دندانپزشکی نومانو بر بستر ابری نموده است که دندانپزشکان و مدیران کلینیک را قادر می سازد بدون تهیه هیچگونه سخت افزار قادر به استفاده از ویژگی های منحصر بفرد آن می کند. 

ویژگی و امکانات عمومی

مدیریت اطلاعات

 • مدیریت پرسنل (سمت، واحد سازمانی، شرح وظایف، پرونده پرسنلی)
 • مدیریت سایت ها و شعب (شعبه ها، یونیت ها، شیفت ها)
 • مدیریت بیماران (گروه بیماران، پرونده بیماران، تجویز ها شامل آزمایش ها، رادیولوژی و مشاوره)
 • خدمات (گروه، شرح، مراحل انجام)
 • مواد مصرفی (گروه، اقلام)
 • تامین کنندگان (لابراتوارها، مراحل اقدام لابراتوار، خدمات، تعرفه ها و اقدامات)
مدیریت اطلاعات مدیریت دندانپزشکی
مالی و اداری مدیریت دندانپزشکی

مالی و اداری

 • مدیریت بیمه ها (تعریف بیمه ها، قرارداد بیمه ها، تعرفه بیمه ها، بیمه تکمیلی)
 • مخزن اسناد
 • مدیریت درخواست وجه
 • مدیریت تنخواه (درخواست تنخواه، لیست تنخواه)
 • مدیریت مالی پرسنل (پرداخت ها)
 • سیستم یکپارچه مدیریت شرح وظایف هوشمند
 • کارتابل اقدامات مالی
 • مدیریت پزشکان (تعریف پزشکان، اقدامات قابل انجام پزشکان، ساعت کار، پرداخت ها)

اجرایی

 • کارتابل نوبت ها
 • اطلاعات بیماران
 • مدیریت پرونده ها

انبار و تجهیزات

 • مدیریت انبارها
 • استانداردها
 • مدیریت برندها
 • مدیریت گروه های کالایی
 • مدیریت موجودی

ویژگی ها و امکانات اختصاصی

 • کنترل مدارک مورد نیاز پیش از نوبت دهی و پس از خاتمه درمان
 • محاسبه و اعمال خودکار سهم بیمه و بیمار بر اساس معرفی نامه بیمه
 • تعریف و مدیریت تعرفه های بیمه های تکمیلی درمان
 • امکان مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه یونیت ها
 • شناسایی و امکان انتخاب نزدیکترین زمان آزاد پزشک جهت نوبت دهی
 • تعریف ساعت کاری پزشکان و خدمات قابل ارائه توسط هر پزشک
 • محاسبه نرخ حق الزحمه درمان مبتنی بر مهارت عمومی و تخصصی پزشک
 • محاسبه و تعیین ناحیه درمان بر اساس طرح درمان ارائه شده به بیمار
 • امکان مدیریت و تعریف مراحل اقدام لابراتوار
 • صدور خودکار سند حسابداری عملیات درمان
نومانو

مشاوره و دمو رایگان