مدیریت پروژه
مدیریت پروژه به سبک پنگوئن های ماداگاسکار!

با مدیریت پروژه موثر و صحیح می توان از شکست پروژه ها و ضررهای بعد از آن جلوگیری کرد. پروژه ها به دلایل زیادی مانند: ترس، عدم مدیریت موثر مشکلات و چالش ها، سوء تفاهم و عدم ارتباط موثر اعضاء تیم شکست می خورند. در مقابل پروژه هایی موفق می شوند که اعضاء آن به