چرا دندانپزشکان باید یک وب سایت حرفه ای داشته باشند؟

در دنیای رقابتی امروز که تبلیغات و بازاریابی حتی برای فروش یک سوزن نیز لازم است، متخصصانی مانند پزشکان و دندانپزشکان نیز احساس می‌کنند برای تخصص و خدماتشان باید بازاریابی کنند. یکی دیگر از عواملی که این نیاز را ایجاد می کند، رقابت گسترده و حق انتخاب‌های زیادی است که امروزه مشتریان با آن روبرو