اهمیت علم داده برای کسب و کارها
اهمیت علم داده برای کسب و کارها

دانش در تجارت به منزله قدرت است و داده ها سوختی هستند که این قدرت را ایجاد می کنند. توانایی استفاده از قدرت این داده ها از طریق علم داده بسیار ارزشمند است. علم داده از روش ها، فرایندها، الگوریتم ها و سیستم های علمی برای استخراج دانش از داده ها استفاده می کند و

نقش علم داده در کسب و کارها
علم داده و نقش آن در کسب و کارها

بسیاری از شرکت های مشهور برای تسهیل فرایندهای تکراری خود از علم داده (Data Science) استفاده می کنند. ما یک مورد استفاده از علم داده در کسب و کار، یعنی وال مارت (Walmart) را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چگونه از داده ها برای بهینه سازی زنجیره تأمین خود و اتخاذ تصمیمات بهتر استفاده می

سیل عظیم داده ها و علم اقتصاد
سیل عظیم داده ها و علم اقتصاد

امروز، نسخه های دیجیتال موتورهای هواپیما، توربین های بادی و سایر تجهیزات سنگین در ارجحیت و اولویت قرار گرفتند.  داده های دیجیتال و هوش مصنوعی جای خود را در میان اشیا بیش از پیش تثبیت کرده اند و روح های الکترونیکی از چیزهای کوچک و بزرگ در حال ملحق شدن  به فضای مجازی هستند، نسخه الکترونیک