اهمیت رایانش ابری برای کسب و کارها
اهمیت رایانش ابری برای کسب و کارها

رایانش ابری دسترسی به داده های تجاری و برنامه های کاربردی را از هر نقطه، هر زمان و هر تلفن همراه و با قیمتی مناسب در مقایسه با هزینه میزبانی سرورهای داخلی، امکان پذیر می سازد. این ابر امکان دسترسی تلفن همراه به داده ها را برای کسب و کارهای کوچک فراهم می کند و