دوره آنلاین و رایگان بوم ناب کسب و کار
دوره رایگان و آنلاین بوم ناب کسب و کار و قدم های اول کارآفرینی

  معرفی دوره ما در آکادمی آنلاین نومانو با هدف امکان آموزش در هر زمان، هر مکان و برای همه اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین در زمینه های تکنولوژی، نرم افزار، شبکه و کسب و کار کرده ایم. این بار نیز با یک کارگاه رایگان دیگر همراه  شما خواهیم بود. تدوین مدل بوم ناب

دوره NeuroLeadership
دوره رایگان و آنلاین NeuroLeadership

ما در آکادمی آنلاین نومانو با هدف امکان آموزش در هر زمان، هر مکان و برای همه اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین در زمینه های تکنولوژی، نرم افزار، شبکه و کسب و کار کرده ایم و اینبار با دوره رایگان و آنلاین NeuroLeadership همراه شما هستیم.   سرفصل های دوره رایگان و آنلاین NeuroLeadership

دوره آنلاین و رایگان اصول و فنون مذاکره
دوره آنلاین و رایگان اصول و فنون مذاکره

ما در آکادمی آنلاین نومانو با هدف امکان آموزش در هر زمان، هر مکان و برای همه اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین در زمینه های تکنولوژی، نرم افزار، شبکه و کسب و کار کرده ایم و اینبار با کارگاه دوره آنلاین و رایگان اصول و فنون مذاکره با سرفصل های زیر همراه شما هستیم:

نصب و راه اندازی Power BI Report Server
دوره آنلاین و رایگان نصب و راه اندازی Power BI Report Server

ما در آکادمی آنلاین نومانو با هدف امکان آموزش در هر زمان، هر مکان و برای همه اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین در زمینه های تکنولوژی، نرم افزار، شبکه و کسب و کار کرده ایم و اینبار با کارگاه آنلاین و رایگان نصب و راه اندازی Power BI Report Server با سرفصل های زیر