آکادمی آنلاین نومانو با هدف گسترش فرهنگ آموزش در هر زمان، هر مکان و برای همه بهره گیری از بروزترین فناوری های آموزش الکترونیکی شامل سامانه یکپارچه مدیریت یادگیری و کنفرانس و کلاس آنلاین Numano Live شروع بکار کرده است.