5 نکته برای بهبود کیفیت پروژه و مدیریت وظایف

با یک رویکرد بالا به پایین به مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو بپردازید. با اتخاذ این روش ساده، می توانید مسیر خود به سمت یک مدیریت وظایف و پروژه موفق را تسهیل کنید و در کوتاه مدت ارزش کسب و کار و هماهنگی بیشتری را ارائه دهید.

 

با این حال، همچنین می دانیم که با توسعه دفتر مدیریت پروژه برای ایجاد ثبات در تمام جنبه های تحویل پروژه به استاندارد سازی روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه نیاز است.

 

در اینجا ۵ نکته برای کمک به بهبود مدیریت و پیگیری پروژه ها و وظایف آورده شده است.

 

  1. بهبود برنامه ریزی وظیفه 

برای دستیابی به این مهم، در دفاتر مدیریت پروژه سطح بالا، مدیران پروژه برای کمک به برنامه ریزی، مدیریت و گزارش پروژه های خود به ابزارهای دقیق تری نیاز دارند. به عنوان مثال، مدیران پروژه برای بهبود دقت در پیش بینی، برنامه ریزی منابع و تحویل پروژه های عظیم به ایجاد پلن های مدیریت وظایف دقیق نیاز دارند.

5 نکته برای بهبود کیفیت پروژه و مدیریت وظایف

  1. مشاهده اقلام قابل تحویل در پروژه و تخصیص منابع 

داشتن شفافیت و قابل نظارت بودن وضعیت اقلام قابل تحویل در یک پروژه مهم و کلیدی و وضعیت تقاضای منابع شما برای اطمینان از اینکه توانایی ارائه پروژه های منتخب را به موقع و با بودجه تخصیص داشته شده دارید، ضروری است.

 

  1. خطرها را ثبت کنید و برای اقدامات خود برنامه ریزی کنید 

اطمینان از اینکه شما ریسک ها را ردیابی و گزارش می کنید و برنامه های مربوط به کاهش ریسک ها و خطرات را برنامه ریزی می کنید، به کاهش مشکلات و پیشبرد بیشتر پروژه های به موقع کمک می کند.

 

  1. هزینه را به طور مؤثر مدیریت کنید 

قابل نظارت بودن و رویت پذیری بودجه پروژه های جامع و همچنین موارد خاص هزینه به شناسایی هرگونه هزینه اضافه بالقوه و اطمینان از تحویل پروژه ها با بودجه های پیش بینی شده و تخصیص داده شده کمک می کند.

 

  1. گزارش وضعیت پروژه و برنامه 

از گزارشات وضعیت پروژه که سازمان شما را قادر می سازد اطلاعات مربوط به وضعیت را ثبت کرده و سپس گزارش وضعیت را برای همه استاندارد کند، بهره مند شوید.

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید