نرم افزار CRM
۱۰ دلیلی که چرا شما به نرم افزار CRM نیاز ندارید!

 نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری به نرم افزاری اطلاق می شود که تعامل با چشم اندازها و مشتریان را دنبال می کند. اما آیا واقعاً در کسب و کارتان نیاز به استفاده از یک سیستم CRM دارید؟ در نهایت، انتخاب با شماست. ولی در این پست از وبلاگ نومانو دلایلی که چرا