5 نشانه ای که به شما می گوید به پشتیبانی شیرپوینت نیاز دارید
پشتیبانی شیرپوینت و ۵ نشانه نیاز به آن

پشتیبانی شیرپوینت تنها در مورد تعمیر و رسیدگی به چیزی نیست که ایراد پیدا کرده است، در واقع بیشتر در مورد نظارت فعال، آموزش، توسعه و نشان دادن نحوه استفاده از شیرپوینت است. وقتی با شرکتی ارتباط برقرار می کنید که رویکردی جامع برای پشتیبانی ارائه می دهد، خواهید دید که چه تفاوت بزرگی می