چرا کسب و کارها باید از شیرپوینت استفاده کنند
شیرپونیت و استفاده آن در کسب و کارها

شیرپوینت یکی از بهترین پلتفرم های وب اپلیکیشن جهان در سرور مجموعه مایکروسافت آفیس است. امروزه با افزایش اهمیت همکاری آنلاین، شیرپوینت به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. شیرپوینت (SharePoint)به سازمان ها کمک می کند تا هزینه ها را کاهش دهند و ریسک ها را به حداقل برسانند. همچنین به

بهبود عملکرد و همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط با شیرپوینت
شیرپوینت و بهبود عملکرد و همکاری در کسب و کارها

کارایی سازمانی بستگی به این دارد که یک کسب و کار از ابزارهای موجود به درستی استفاده کند. 80 درصد از شرکت های Fortune 500 از شیرپوینت استفاده می کنند، اما بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​ شیرپوینت را به درستی در فرآیندهای تجاری خود لحاظ نمی کنند. شیرپوینت یک ابزار قوی