راهکارهایی برای احیای مجدد کسب و کار
راهکارهایی برای احیای کسب و کار ها

فرض کنیم شما هنگام راه اندازی کسب و کار یک شروع عالی داشته اید، اما اکنون احساس می کنید پیشرفت تان متوقف شده است. کسب و کار شما در حال پیشرفت بوده، اما اکنون دیگر به تعداد مشتریان شما اضافه نمی شود و یا در حال کاهش است. این داستانی است به قدمت وجود استارتاپ

راهکارهایی برای زندگی با ارزش های اصلی و مهم سازمان در سال جدید
راهکارهایی برای زندگی با ارزش های سازمانی مهم در سال جدید

در سال گذشته، میزان انعطاف پذیری ما بسیار فراتر از آنچه بسیاری از ما می توانسته ایم تصور کنیم یا برای آن آماده شده ایم، مورد محک قرار گرفته است. بسیاری از ما به خوبی با اقدامات ایمنی جدید، جلسات مجازی و زندگی در شرایط جدید سازگار شده ایم. اما این بدان معنا نیست که

ارزیابی مجدد فرهنگ سازمانی در سال 1400
ارزیابی مجدد فرهنگ سازمانی در سال ۱۴۰۰

فرهنگ سازمانی خود را در شرایط کنونی چگونه توصیف می کنید؟ با توجه به بررسی ای که توسط یک مؤسسه صورت گرفته %50 از پاسخ دهندگان "تغییر اساسی" در فرهنگ سازمانی شان به خاطر همه گیری کرونا را پیش بینی کرده اند. با توجه به افزایش دورکاری، بیماری همه گیر کرونا باعث شده افراد زیادی

تهیه چک لیست تعامل کارکنان و فرهنگ سازمانی در سال جدید
تعامل کارکنان و فرهنگ سازمانی در سال جدید با کودوس

سال 99 سالی پر از تغییرات و چالش های غیرمنتظره بود. بسیاری از متخصصان منابع انسانی در کانون این چالش ها قرار داشتند و در برخی موارد مجبور شدند تنها در طی چند روز، کل نیروهای کار را به خانه بفرستند تا به صورت دورکاری کار خود را انجام دهند. اگر در مدیریت اموری مانند

استفاده از علم داده در کسب و کارها
استفاده از علم داده در کسب و کارها

می دانیم که علم داده بسیار کارآمد و کمک کننده است و اهمیت آن برای کسب و کارهای امروز می تواند به دو دسته تقسیم شود. اولین مورد این است که اگر مشکلاتی در کسب و کار خود دارید که می دانید می تواند با یادگیری ماشین حل می شود، به شخصی احتیاج دارید که

مزایای ویدئو کنفرانس برای کسب و کارهای کوچک
ویدئو کنفرانس برای کسب و کارهای کوچک

در دنیای امروز وجود ویدئو کنفرانس برای کسب و کارها به یک ضرورت تبدیل شده است. با توجه به افزایش دورکاری، کسب و کارهای کوچک باید از کنفرانس آنلاین برای برقراری ارتباط با تیم ها، مشتریان و فروشندگان خود استفاده کنند. پیش از همه گیری کرونا، %58 از کسب و کارها از ویدئو کنفرانس برای

برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی در کسب و کار
برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی در کسب و کار

برای اینکه یک کسب و کار کوچک موفق باشد و بتواند رشد کند، باید یک طرح کسب و کار واضح و مشخص داشته باشد. این طرح شامل  استراتژی ای است که به طور خلاصه خدمات، تحلیل رقبا، تمایز دهنده ها و مدل توزیع را مشخص می کند. پس از تعیین استراتژی، شرکت باید برنامه ای