استراتژی رشد کسب و کارها
استراتژی رشد کسب و کار ها

رشد درآمد هدف تمام کسب و کارهاست. رشد به معنای پتانسیل و عامل بالقوه برای سود بیشتر و موقعیت بهتر در بازار است. یافتن مشتریان جدید، بازارهای جدید، تولید محصولات جدید و داشتن عملکرد بهتر در حوزه خدمات مشتریان، همگی از استراتژی های رشد کسب و کار مؤثر و مناسب هستند.   گستره وسیع تر

هدفمند باشید
هدف داشته باشید | لزوم تعیین اهداف

دید و تصویر ذهنی تان دلیلی برای برخاستن و اقدام کردن به شما می دهد و به هدف شما تبدیل می شود. اگر بلند نشوید و کاری انجام ندهید، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد! شما مهم هستید... شما بسیار مهم هستید! زندگی شما معنای عمیقی دارد. بدون شما، آنچه می توانست باشد و آنچه باید

مدیریت وظایف و مدیریت پروژه
مدیریت وظایف و مدیریت پروژه

هر کار بزرگی را می توان با تقسیم به وظایف کوچک و قابل کنترل به انجام رساند. مدیران پروژه با دانش و تجربه ای که دارند، کارهای بزرگ و طاقت فرسا را ​​آسان می کنند. مدیران پروژه داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند و تیم را مدیریت می کنند. اینجاست که باید مدیریت

7 راهکار مدیریت زمان برای انجام کارها در زمان تعیین شده
۷ راهکار مدیریت زمان برای انجام کارها

اگر احساس می کنید به دلیل عدم انجام به موقع وظایف خود، در محل کار دچار مشکل و استرس شدید شده اید، باید مدیریت زمان داشته باشید و زمان خود را بهتر مدیریت کنید. حتی اگر روزهای کاری شما مشابه هم و یکسان نباشند، باز هم می توانید روزهای خود را برنامه ریزی کرده و

تفاوت بین مدیریت زمان و مدیریت وظایف
تفاوت بین مدیریت زمان و مدیریت وظایف

نکته قابل توجه در مورد بهره وری این است که ما زمان محدود و مشخصی در اختیار داریم و در عین حال تعداد زیادی کار برای انجام. دلیل اینکه سعی می کنیم زمان را مدیریت کنیم این است که دقیقاً می دانیم چه میزان از آن را در اختیار داریم. زمان ما محدود است ولی تعداد

افراد موفق به استقبال تغییر می روند
افراد موفق به استقبال تغییر می روند

افراد موفق تغییر را می پذیرند و با آغوش باز از آن استقبال می کنند! تغییر خوب باشد یا بد، مثبت یا منفی، جز جدایی ناپذیر زندگی و کسب و کار است. تغییر امری اجتناب ناپذیر است. به عنوان افرادی که اسیر عادت ها هستیم، تغییر ما را از منطقه راحتی خارج می کند و

افراد موفق فراتر از حد انتظار عمل می کنند
افراد موفق فراتر از حد انتظار عمل می کنند

هرچه بکارید همان را درو می کنید. افراد موفق این اصل را درک می کنند. به همین دلیل است که فراتر از حد انتظار عمل می کنند! آن ها عملکرد متفاوتی دارند. اهمیت داشتن چشم اندازی واضح و مشخص از آینده را نمی توان نادیده گرفت. اما افراد موفق در مورد چیزهای خارق العاده تنها

افراد موفق اقدام می کنند
افراد موفق دست به عمل می زنند

افراد موفق ایده ها و افکار خود را عملی می کنند و به اهدافشان جامه عمل می پوشانند. آن ها با شور و اشتیاق برای دستیابی به آرزوهایشان تلاش می کنند و مصمم هستند که اقدامی انجام دهند و تغییری ایجاد کنند. آن ها منتظر نمی مانند تا اتفاقات رخ دهند بلکه بدون تعلل و

افراد موفق بر راه حل ها تمرکز می کنند
افراد موفق و تمرکز بر راه حل

هر زمان که در زندگی کاری یا شخصی خود با چالش یا مشکلی روبرو می شوید، باید تصمیم بگیرید می خواهید روی کدامیک تمرکز کنید: مشکل یا راه حل؟ افراد موفق به جای تمرکز روی مشکلات، با تمرکز بر راه حل ها موفقیت بیشتری کسب می کنند. مطالعات موردی تمرکز روی راه حل ها یکی

افراد موفق چشم انداز مشخصی دارند
افراد موفق چشم انداز مشخصی دارند

تعداد کمی از مردم به اهداف خود دست پیدا می کنند. این افراد چشم انداز و رویایی کاملاً مشخص و واضح دارند.   چشم انداز، رؤیا، عمل افراد موفق ممکن است برای دستیابی به اهدافشان کارهای دیگری نیز انجام دهند اما آن ها مطمئناً یک تصویر ذهنی و چشم انداز مشخص دارند. یک رؤیای مشخص،