تعیین هدف اولین قدم برای دستیابی به اهداف

تعیین هدف برای همه افراد، از جمله صاحبان کسب و کارهای کوچک اقدامی مهم است؛ بدون اهداف، ما بدون برنامه و هدف خاصی تنها کارها را انجام می دهیم.  مشخص کردن هدف به ما این امکان را می دهد تا به جای اینکه تنها کارها را انجام دهیم، خلاق باشیم.

با این حال، تعیین هدف به تنهایی کافی نیست. بلکه تنها اولین قدم برای دستیابی به موفقیت است.

برای مثال تصور کنید که هدف شما کاهش وزن است. تصمیم می گیرید تا چهار ماه دیگر ۸ کیلو وزن کم کنید.

زمان میگذرد. چهار ماه بعد، روی ترازو می روید تا خودتان را وزن کنید. آیا از اینکه ببینید وزن کم نکرده اید متعجب می شوید؟

 

اهداف نیاز به عمل کردن دارند

در حالی که شما کار خود را با تعیین هدف خاصی برای دستیابی به آن، به خوبی شروع کردید، هیچ اقدامی برای کمک به رسیدن به هدف انجام ندادید. آنچه در این سناریو نادیده گرفته شده است، یک استراتژی تعیین هدف برای کمک به شما در تحقق هدفی است که تعیین کرده اید. بدون یک استراتژی تعیین هدف یا یک سری از اقداماتی که می خواهید برای دستیابی به هدف اتخاذ کنید، صحبت درباره ی این که آیا شما به هدفی که تعیین کرده اید می رسید یا نه تنها یک مسئله کورکورانه است. و این راه مناسبی برای اداره یک کسب و کار موفق نیست. برای موفقیت، باید اتفاقاتی را رقم بزنید، نه اینکه تنها منتظر باشید اتفاقات رخ دهند.

 

استراتژی برنده شدن در تعیین هدف

بنابراین هنگام تعیین اهداف تجاری (یا هر هدف دیگر)، از فرمولی استفاده کنید که شامل یک یا چند استراتژی برای رسیدن به هدف باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید فروش خود را افزایش دهید. وقتی این هدف را  مشخص می کنید، تنها ننویسید که، “فروش را افزایش خواهم داد.” این هدف خیلی کلی است.

ابتدا هدف را مشخص کنید. “فروش این ماه را ۲۵ درصد افزایش خواهم داد”. تنظیم یک هدف خاص با معیارهایی ایجاد می شود که برای ارزیابی موفقیت خود استفاده خواهید کرد؛ در این صورت، در پایان ماه یا فروش را ۲۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش خواهید داد، یا خیر.

سپس، استراتژی ای را که می خواهید در جهت تحقق هدف استفاده کنید، مشخص کنید. “فروش این ماه را با ارائه ۱۰ درصد تخفیف بر روی فروش کل موجودی و تبلیغات در رسانه های محلی، ۲۵ درصد افزایش خواهم داد.”

اولین قدم برای دستیابی به اهداف

هر هدفی که تعیین می کنید باید از این فرمول اساسی مشخص کردن هدف پیروی کند: “من (هدف خاصی) را توسط (اقدامات خاصی که برای رسیدن به هدف مشخص می کنم) دنبال می کنم”. همان طور که در مثال بالا بیان شد، شما ممکن است چندین کار و اقدام خاص را برای رسیدن به هدف خود اتخاذ کنید، نه فقط یک کار.

بسیاری از اهداف تجاری به درستی تعیین نمی شوند، به قدری کلی هستند که بی حاصل هستند. به عنوان مثال، وقتی از بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک پرسیده می شود که چه اهدافی را دنبال می کنند، در پاسخ جوابی مانند “رشد و توسعه کسب و کار” را می دهند. اما بدون هیچ اقدامی و استراتژی ای برای تحقق بخشیدن به آن، تنها تعدادی کلمه است که حتی معنی آن را هم نمی دانند. هنگامی که سال را به پایان می رسانند و به عقب نگاه می کنند، چگونه تشخیص می دهند که آیا کسب و کار خود را توسعه داده اند یا خیر؟

 

آیا آن ها از طریق یک یا چند مورد از این دستاوردها به این موضوع پی می برند:

  • از طریق جذب مشتری بیشتر؟
  • با شروع صادرات محصولات خود؟
  • توسط بازگشایی شعبه دوم؟
  • از طریق حضور در نمایشگاه های تجاری؟
  • توسط افزایش درآمد؟

اینکه با چه معیاری می خواهید  نعیین هدف کنید هم مهم است. مشخص کردن این مورد هم به شما برنامه ای برای دستیابی به هدف تان می دهد و هم راهی برای سنجش میزان موفقیت (یا عدم موفقیت) بعد از آن.

 

تعیین هدف + اقدام = موفقیت

هنگامی که از مرحله اساسی تعیین هدف فراتر بروید چه اتفاقی می افتد؟ ارزیابی موفقیت یا شکست شما آسان است زیرا هدف شما مشخص است و کلی نیست. شما به جای داشتن هدفی که ممکن است به آن برسید یا خیر، یک برنامه مشخص برای دنبال کردن هدف خود تعیین کرده اید. به جای اینکه خود را برای شکست آماده کنید، خود را برای موفقیت آماده کرده اید.

 

منبع:

www.thebalancesmb.com

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید