استراتژی های رشد کسب و کار

اکثر شرکت ها برنامه هایی برای رشد کسب و کار و افزایش فروش و سود خود دارند. با این حال، روش های خاصی وجود دارد که شرکت ها برای اجرای استراتژی رشد باید از آن ها استفاده کنند. روشی که یک شرکت برای رشد کسب و کار خود استفاده می کند، عمدتاً منوط به شرایط و موقعیت مالی آن، رقبا و حتی مقررات و قوانین دولتی است. برخی از استراتژی های متداول رشد کسب و کار شامل نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، تنوع بخشی و اکتساب است.

 

استراتژی نفوذ در بازار

یک از استراتژی های رشد کسب و کار، نفوذ در بازار است. یک شرکت کوچک هنگامی که تصمیم می گیرد محصولات موجود را در همان بازاری که از آن استفاده کرده است به فروش برساند، از استراتژی نفوذ در بازار استفاده می کند. به گفته کارشناسان، تنها راه رشد با استفاده از محصولات و بازارهای موجود، افزایش سهم بازار است. سهم بازار درصد فروشی است که یک شرکت در یک بازار خاص در مقابل سایر رقبا در اختیار دارد.

 

یکی از راه های افزایش سهم بازار کاهش قیمت است. به عنوان مثال، در بازارهایی که تفاوت کمی بین محصولات وجود دارد، ممکن است پایین تر بودن قیمت، به افزایش سهم آن شرکت در بازار کمک کند.

 

گسترش یا توسعه بازار

یکی از استراتژی های رشد بازار که اغلب توسعه بازار نامیده می شود، در این استراتژی کسب و کارها محصولات فعلی در بازار جدید به فروش می رسانند. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا یک شرکت ممکن است استراتژی توسعه بازار را در نظر بگیرد. اول اینکه، رقابت ممکن است به گونه ای باشد که در بازار فعلی جایی برای رشد وجود نداشته باشد. اگر یک کسب و کار برای محصولات خود بازارهای جدیدی پیدا نکند، نمی تواند فروش یا سود را افزایش دهد.

استراتژی های رشد کسب و کار

یک شرکت کوچک در صورت یافتن کاربردهای جدید برای محصول خود نیز ممکن است از استراتژی گسترش بازار استفاده کند. به عنوان مثال، یک نمایندگی فروش کوچک صابون که محصول را در فروشگاه های خرده فروشی توزیع می کند، ممکن است متوجه شود که کارمندان آن کارخانه نیز از محصولش استفاده می کنند.

 

استراتژی رشد با توسعه محصول

ممکن است یک شرکت کوچک خط تولید خود را گسترش دهد یا ویژگی های جدیدی برای افزایش فروش و سود خود اضافه کند. وقتی شرکت های کوچک از استراتژی توسعه محصول استفاده می کنند، فروش خود را در بازار فعلی ادامه می دهند. یک استراتژی توسعه محصول اغلب وقتی فناوری شروع به تغییر می کند مؤثر و تأثیرگذار است. یک شرکت کوچک نیز ممکن است مجبور شود محصولات جدیدی را اضافه کند زیرا محصولات قدیمی تر از مد افتاده و از رده خارج شده اند.

 

استراتژی رشد از طریق تنوع بخشی

استراتژی های رشد در کسب و کار شامل تنوع بخشی هم است، در این استراتژی یک شرکت محصولات جدید را در بازارهای جدید می فروشد. این نوع استراتژی می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد. یک شرکت کوچک هنگام استفاده از استراتژی تنوع بخشی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. تحقیقات بازاریابی ضروری است زیرا یک شرکت باید بررسی کند که آیا مصرف کنندگان در بازار جدید محصولات جدید را دوست دارند یا خیر.

 

اکتساب شرکت های دیگر

استراتژی های رشد کسب و کار همچنین می تواند شامل یک اکتساب باشد. در اکتساب، یک شرکت برای گسترش فعالیت های خود، شرکت دیگری را خریداری می کند. یک کسب و کار کوچک ممکن است از این نوع استراتژی برای گسترش خط تولید خود و ورود به بازارهای جدید استفاده کند. یک استراتژی اکتساب می تواند مخاطره آمیز باشد، اما به اندازه یک استراتژی تنوع بخشی پر مخاطره نیست.

 

یک دلیل این است که محصولات و بازار از قبل ایجاد شده اند. یک شرکت باید بداند که هنگام استفاده از یک استراتژی اکتساب دقیقاً به چه چیزی می خواهد برسد، این مهم به دلیل سرمایه گذاری قابل توجهی است که برای اجرای آن لازم است.

مطالب مشابه

پیام بگذارید