استارتاپ ها متولد می شوند تا مشکلی را حل یا کاری را آسان کنند، این روزها استارتاپ های زیادی در حال رشد و خلق داستان موفقیت خود هستند. بیشتر آن ها بعد از شروع به کار با چالش هایی مانند کارگروهی، مدیریت تیم، بهره وری، تعامل با مشتری، مباحث مالی-حسابداری و ذخیره و مدیریت اطلاعات روبرو می شوند. ابزارهای زیادی برای رفع چالش های ذکر شده وجود دارند ولی با مشکلاتی مانند بومی نبودن، نبود زبان فارسی و تقویم شمسی روبرو هستند.

نومانو، خود به عنوان یک کسب و کار نوپا در حوزه مدیریت و پردازش اطلاعات مشکلات فوق را شناسایی و راهکارهای زیر برای تمامی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا در هر دو گروه تولیدی و خدماتی ارائه کرده است تا بتوانند تیم و اطلاعات حساس خود را به راحتی و در هر زمان مدیریت کنند:

۱.       سیستم یکپارچه مدیریت وظایف (Task Management)

۲.      سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

۳.     سیستم حسابداری مالی

استارتاپ ها