ارزش های محوری سازمان

ارزش های محوری یک سازمان اصول اساسی هستند که تصمیمات و اقدامات کسب و کار را راهنمایی و هدایت می کنند. آن ها بازتابی از آنچه یک سازمان به آن اعتقاد دارد و باید تصمیمات و اقدامات افراد درون کسب و کار را هدایت کند، می باشند.

جیم کالینز  (Jim Collins) و جری پوراس (Jerry Porras)، نویسندگان کتاب “ساختن برای ماندن” (Built to Last)، ارزش های محوری را “بلوک های بنیادی ساختمان یک سازمان تعریف می کنند و اگر نیاز باشد به ندرت تغییر می کنند.”

کالینز و پوراس معتقدند که ارزش های محوری سازمان را نمی توان تعریف کرد، بلکه باید کشف شوند.

ارزش های محوری تعریف شده اعتبار کمتری دارند. Enron را به عنوان نمونه مشهوری از ارزش های محوری غیر معتبر در نظر بگیرید که ارتباطات، احترام و صداقت را به عنوان کلماتی که سازمان با آن ها موافق بود و ازشان پیروی می کرد در نظر گرفت، و هنگام درگیر شدن در مهمترین رسوایی مالی که منجر به ورشکستگی اجتناب ناپذیر آن ها شد، هیچ کدام به آن ارزش ها پایبند نبودند. اگرچه خوب است ارزش هایی که خوب به نظر می رسند را توصیف کنید، مثلاً اینکه نیازهای مشتری را در اولویت قرار دهید، اخلاق مدار باشد، با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود، هدف از ارزش های محوری تعریف فرهنگ و رفتاری است که سازمان شما از آن حمایت و پیروی می کند.

در این مطلب از وبلاگ نومانو سه ​​نکته وجود دارد که به ما و سازمان های بی شمار دیگر برای کشف ارزش های محوری آن ها کمک کرده است.

 

عجله نکنید!

ارزش های محوری همان چیزی است که سازمان شما را تعریف می کند، بنابراین در کشف و شناسایی آن ها حوصله به خرج دهید و وقت صرف کنید.

محدود کردن ارزش های محوری هنگام آغاز به کار شرکت در حالی که با یک گروه کوچکتر کار می کنید، آسان تر است. مشکلات در سازمان های بزرگتر افزایش خواهد یافت در حالی که معرفی یا تعریف مجدد ارزش های محوری اکنون باید توسط اعضای تیم گروه های بزرگتر که ممکن است ارزش های یکسانی را به اشتراک بگذارند یا نه، ابلاغ و پذیرفته شوند. هر اتفاقی بیفتد، این یک روند ضروری برای حفظ اعتبار در ارزش های محوری شماست.

در حالی که تیم های کوچک ممکن است یک تا چند ماه برای رسیدن به ارزش های خود نیاز داشته باشند، سازمان های بزرگتر ممکن است یک سال را برای رسیدن به ارزش های محوری سازمان خود نیاز داشته باشند.

در اینجا دو نوع تفکر وجود دارد، یکی بیان می کند که ارزش های سازمان باید توسط تیم اصلی مدیریت تعیین شوند و دیگری سازمان ها را ترغیب می کند از کل شرکت نظرخواهی کنند تا ارزش هایی که تا به حال از آن پیروی می کردند را بیابند.

با استفاده از سیستمی مانند پلتفرم تقدیر سازمانی می توان میزان اهمیت ارزش ها را در سطح کلان کسب و کار سنجید.

ارزش های محوری سازمان

ارزش ها باید کشف شوند، نه اینکه تعریف شوند.

ارزش های تهی به طور بالقوه منجر به ایجاد عدم اعتماد در تیم می شود. اگر اقدامات شما ارزش های مورد نظر شما را منعکس نمی کنند، چطور می توانید انتظار داشته باشید تیمتان شما را باور کند وقتی نوبت به وعده های شما به سازمان و مشتریانتان می رسد؟

یک تمرین عالی این است که به دو تا سه مدل کارکرد فکر کنید و ویژگی های برتر آن ها را که می خواهید در سازمان خود مشاهده کنید را ذکر کنید. تصمیم گیری های روزانه خود را مرور کنید و انگیزه های پشت این تصمیم ها را مشخص کنید.

آیا آن ها با آنچه در حال حاضر به عنوان ارزش های سازمان شما ذکر شده است، هماهنگ هستند؟ اگر جواب مثبت است، پس در مسیر درست قرار دارید. اگر جواب خیر است، شاید وقت آن رسیده است که ارزش های محوری سازمان خود را دوباره ارزیابی و به روز کنید.

بیشتر اوقات، قابل فهم ترین ارزش ها، آن هایی هستند که تا به حال تجربه کردید. به جای تلاش برای معرفی ارزش های جدیدی که مطابق با آخرین تغییرات روز و یا از نظر سیاسی مرتبط باشند، در هنگام استخدام اعضای جدید تیم، به ارزش هایی که در اولویت قرار داده اید فکر کنید.

آیا تمایل به یادگیری را در اولویت قرار می دهید؟ در مورد توانایی چابکی در نقششان چطور؟ اگر در حال حاضر از تیم خود راضی هستید، به ارزش هایی که همه آن ها قبول دارند و از آن پیروی می کنند فکر کنید و آن ها را به گونه ای بیان می کنید که درک آن برای استخدام های جدید آسان باشد.

 

آن ها را ساده و محدود نگه دارید.

عدد جادویی ارزش های محوری بین سه تا پنج است. بیش از پنج مورد موجب سردرگمی کارمندان شما می شود. با کوچک نگه داشتن تعداد ارزش ها، شانس این که کارمندان شما ارزش های محوری شما را به خاطر بیاورند و آن ها را دنبال کنند افزایش می یابد، این به نوبه خود باعث افزایش اعتماد به نفس آن ها برای تصمیمات و اقداماتی که اتخاذ می کنند، می شود.

ارزش های محوری اساس و بنیان هر سازمان بزرگ یا کوچکی هستند. آن ها چتر فراگیری هستند که کارمندان شما را در تصمیمات و اقداماتشان راهنمایی می کنند. این نکات را هنگام تدوین ارزش های محوری خود در ذهن داشته باشید و مطمئن باشید که موفق خواهید شد.

دیدگاه تقدیر سازمانی اولویت قرار دادن ارزش های محوری سازمانتان از سوی کارمندان را آسان ساخته است.

مطالب مشابه

پیام بگذارید