7 استراتژی رشد کسب و کار
۷ استراتژی رشد کسب و کار

رشد برای بقای یک کسب و کار ضروری است. تقریباً %66 از کسب و کارها دو سال اول فعالیت خود را پشت سر می گذارند، تقریباً نیمی از آن ها موفق به گذراندن 5 سال می شوند و تنها %33 دهمین سالگرد فعالیت خود را جشن می گیرند. برنامه ریزی برای رشد کسب و کار

استراتژی های رشد کسب و کار
استراتژی های رشد کسب و کار

اکثر شرکت ها برنامه هایی برای رشد کسب و کار و افزایش فروش و سود خود دارند. با این حال، روش های خاصی وجود دارد که شرکت ها برای اجرای استراتژی رشد باید از آن ها استفاده کنند. روشی که یک شرکت برای رشد کسب و کار خود استفاده می کند، عمدتاً منوط به شرایط