نقش علم داده در کسب و کارها
علم داده و نقش آن در کسب و کارها

بسیاری از شرکت های مشهور برای تسهیل فرایندهای تکراری خود از علم داده (Data Science) استفاده می کنند. ما یک مورد استفاده از علم داده در کسب و کار، یعنی وال مارت (Walmart) را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چگونه از داده ها برای بهینه سازی زنجیره تأمین خود و اتخاذ تصمیمات بهتر استفاده می

سیل عظیم داده ها و علم اقتصاد
سیل عظیم داده ها و علم اقتصاد

امروز، نسخه های دیجیتال موتورهای هواپیما، توربین های بادی و سایر تجهیزات سنگین در ارجحیت و اولویت قرار گرفتند.  داده های دیجیتال و هوش مصنوعی جای خود را در میان اشیا بیش از پیش تثبیت کرده اند و روح های الکترونیکی از چیزهای کوچک و بزرگ در حال ملحق شدن  به فضای مجازی هستند، نسخه الکترونیک