آموزش مجازی مؤثر
آموزش مجازی مؤثر | اختصاصی نومانو

امروزه و با توجه به دوران شیوع ویروس کرونا، تقریبا اکثر کسب و کار ها و سازمان، بخصوص حوزه آموزش و پرورش، به سمت آموزش الکترونیکی سوق پیدا کرده اند. قرنطینه های خانگی، محدودیت های رفت و آمد و تعطیل شدن مراکز آموزش حضوری، صنعت آموزش مجازی و آنلاین را در شیب تند توسعه و

آموزش آنلاین در دوران کرونا
نقش تلفن همراه در آموزش آنلاین

آیا به دنبال راه هایی برای استفاده از تلفن های همراه در آموزش و یادگیری های ترکیبی و همراه هستید؟ ما در این مقاله به بررسی چند نکته درباره آموزش آنلاین و کلاس های آنلاین توسط تلفن همراه می پردازیم.   عصر تلفن همراه به سرعت در حال ظهور شدن است و این سرعت عاملی

تعامل در آموزش آنلاین
سطوح تعامل در آموزش آنلاین

تعامل یا interactivity، عبارتند از هر کنش و واکنشی که میان فراگیر و ماژولی که فراگیر به آن وارد شده و ماژول بر اساس داده ورودی، به پیش می رود. با گسترده شدن روز افزون آموزش آنلاین، تحقیقات زیادی درباره تعاملاتی که یک فراگیر می تواند با سیستم های آموزش آنلاین در سطوح مختلف داشته