هدف گذاری به روش SMART

هدف گذاری SMART یا هدف گذاری هوشمند یک روش محبوب برای تأیید و اعتبارسنجی اهداف شما است. این روش از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا به شما کمک می کند تا در عین کارآمدتر ساختن فرآیند تعیین هدف، در زمان و انرژی صرفه جویی کنید. در واقع به شما کمک می کند از انجام کار بدون نتیجه و درجا زدن اجتناب کنید.

 

هدف گذاری SMART چیست؟

روش های مختلفی برای تعریف اختصار SMART وجود دارد. در ادامه به تعریفی می پردازیم که برای صاحبان کسب و کارهای کوچک مناسب ترین مورد است:

 

مشخص (Specific): شما آنچه را که می خواهید به انجام برسانید و به دست آورید، به طور کامل و دقیق مشخص کنید.

قابل اندازه گیری (Measurable): اهداف و نقاط عطفی را برای پیگیری و ارزیابی پیشرفت خود مشخص کنید.

دست یافتنی (Attainable): هدف شما باید واقع بینانه و قابل مدیریت باشد.

مرتبط (Relevant): هدفی را تعیین کنید که با مدل کسب و کارتان متناسب باشد.

زمان بندی شده (Time-Based): مدت زمان مشخصی را برای دستیابی به هدف مشخص کنید.

 

ابزارهایی برای تعیین هدف SMART

برای تعیین اینکه آیا هدف شما SMART است یا خیر، پس از نوشتن هدف تان، کاربرگ های تعیین هدف SMART را بررسی کنید و مطمئن شوید که به هر سوال به طور واضح پاسخ داده شده است.

همچنین بهتر است قبل از شروع کار، چند نمونه هدف SMART را بررسی کنید.

هدف گذاری به روش SMART

درباره تصویر کلی فکر کنید

تعیین هدف SMART تقسیم اهداف به بخش های تأیید شده است. در ابتدای فرآیند، قبل از اینکه هدف خود را از طریق معیارهای SMART بررسی کنید، شاید بهتر باشد که پیشرفت را از انتها قدم به قدم شروع کنید. هنگامی که هدف و تصویر کلی را در ذهن خود دارید،  تصویر بزرگ را در ذهن خود دارید، معمولاً متمرکز ماندن در طی این فرآیند آسان تر است.

 

در هدف گذاری SMART به جنبه های مهم بپردازید

بعد از داشتن یک تصویر کلی را در ذهن، باید رویکردی متضادی را اتخاذ کنید و روی جزئیات تمرکز کنید. هنگامی که برای تحقق معیارهای “قابل اندازه گیری” و “دست یافتنی” شروع به تقسیم هدف خود به اقدامات کوچکتر می کنید، آن هایی را که تا حد امکان خاص هستند، را در نظر بگیرید. هرچه قدم هایی که باید بردارید کوچکتر باشد، پیشرفت و حرکت به سمت هدف آسان تر خواهد بود.

 

از یک دستورالعمل قاعده مند و طبقه بندی شده استفاده کنید

تعیین هدف SMART استفاده از دستورالعملی است که اگر با موفقیت انجام شود، شما را از نقطه A به نقطه B می رساند. هرچه در روند کار سازمان یافته تر باشید، پیشرفت آسان تر خواهد بود. برای شروع از کاربرگ ها، مثال ها و ابزارهای SMART استفاده کنید. همه چیز را بنویسید، بنابراین سوابق آنچه را که می خواهید بدان دستیابید و چگونگی دستیابی به آن را در اختیار دارید.

 

در هدف گذاری SMART پیشرفت خود را ارزیابی و پیگیری کنید

هنگامی که در مسیر هدف خود قرار گرفتید و روی کارهای روزمره ای که باید انجام دهید متمرکز شدید، احتمال فراموش کردن اینکه در کجای فرآیند هستید و پیگیری پیشرفت زیاد است. برنامه دقیق و منظمی برای ارزیابی پیشرفت خود، بررسی مراحل بعدی و جشن گرفتن موفقیت هایتان داشته باشید. نه تنها یک روش عالی برای اطمینان از حرکت در مسیر درست است، بلکه به شما این امکان را می دهد که از پیشرفت خود لذت ببرید و انگیزه خود را برای ادامه مسیر حفظ کنید.

 

یک ددلاین تعیین کنید

اهداف باز به چند دلیل خطرناک هستند، یکی از آن ها این است که هیچ فوریت و محدودیت زمانی برای تشویق به پیش رفتن و حرکت در مسیر هدف وجود ندارد. نداشتن یک ددلاین اغلب به معنای پیشرفت کندتر است. به همین دلیل قسمت “زمان بندی شده” در تعیین هدف SMART بسیار مهم است. زمانی که برای اولین بار شروع به کار می کنید یک جدول زمانی برای هدف خود تهیه و به دقت آن را بررسی کنید. هدف خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید تا در هر مرحله بتوانید شاهد موفقیت خود باشید.

 

منابع:

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید